01:13

FÅ UT MER AV DIN TID

Med stort engagemang och innovativa grepp driver jag kommunikationsprojekt inom olika branscher. Förmågan att kombinera planering och ett effektivt samarbetsklimat har gjort mig till en flitigt anlitad kommunikatör och projektledare. Jag har många års erfarenhet av budgetansvar och sätter mig snabbt in i nya projekt.