12:31

PLATSMARKNADSFÖRING

Hur marknadsför man bäst en plats? En gemensam kommunikation kan vara nödvändig när omgivningen växer med nya exploateringsprojekt i allt snabbare takt. Och fördelarna är många.

  • Aktörerna stärker varandras budskap
  • Samverkan med lokala näringsliv och nätverk skapar lojalitet
  • Invånarna blir ambassadörer och får ökad förståelse vid störning
  • Ökad kännedom om orten säljer fler bostäder

Hur gör man om man är många aktörer som ska enas om en gemensam och enad kommunikation? Jag arbetar med platsvarumärken, marknadskommunikation och kommunikationsledning inom bygg- och fastighetsbranschen samt med kommuner. Är du fastighetsägare, byggaktör eller kommun med exploateringsplaner är du välkommen att kontakta mig. Jag har verktygen ni behöver för en framgångsrik kommunikationsplan för ert nya område.