Ökad trafik till hemsidan, mätbar effekt, låg kontaktkostnad och högt kundförtroende är bara några av fördelarna med att kommunicera via mail. Se vem som öppnat vad redan efter någon minut. Här får du de förutsättningar som behövs för att lyckas med dina affärer via nyhetsbrev. Från idé till färdigt utkast, installation av adresslistor, en snygg mall och redaktionellt innehåll ingår.

  • Redaktionellt innehåll skapar trovärdighet
  • Trafiken till hemsidan ökar
  • Förhållandevis låg kontaktkostnad
  • Få människor tackar nej till varumärken som de litar på
  • De är lätta att målgruppsanpassa

Nyhetsbrevet är en viktig kanal till våra kunder. Carin gav oss den start vi behövde för att komma igång och nå framgång. Hon har även utvecklat och förtydligat vår affärsplan som vi nu arbetar efter.

Liselotte Olsson Westlund, VD, TOL Arkitekter

Nyhetsbrev i urval

Swedish Edtest

TOL Arkitekter

Carlsdotter Communication

Gustavsberg.nu


Carin Carlsdotter Denell