Jag utvecklar platsvarumärken med framgångsrik marknadskommunikation och kommunikationsledning. Här finns de verktyg som behövs för en lyckad lansering av ett nytt område och för att få människor från byggaktörer och kommun enade. Gemensam kommunikation kan vara nödvändig när utvecklingsområden växer i allt snabbare takt. Och fördelarna är många.

  • Aktörerna stärker varandras budskap
  • Samverkan med lokala näringslivet och nätverk skapar lojalitet
  • Invånarna blir ambassadörer och får ökad förståelse vid störning
  • Ökad kännedom om orten säljer fler bostäder

Som kommunikationsansvarig i Gustavsbergs-projektet har Carin självständigt lett arbetet framåt, med stort engagemang och en förmåga att entusiasmera andra. Hon är driftig och positiv och har varit en stor tillgång för projektet och för kommunen som helhet.

Moa Öhman, Utvecklingsstrateg, Värmdö kommun


Carin Carlsdotter Denell