12:31

PLATSMARKNADSFÖRING

Vi arbetar med platsvarumärken, marknadskommunikation och kommunikationsledning inom bygg- och fastighetsbranschen samt med kommuner. Här finns verktygen ni behöver för framgångsrik kommunikation om ert nya område. Gemensam kommunikation kan vara nödvändig när omgivningen växer med nya exploateringsprojekt i allt snabbare takt. Och fördelarna är många.

  • Aktörerna stärker varandras budskap
  • Samverkan med lokala näringslivet och nätverk skapar lojalitet
  • Invånarna blir ambassadörer och får ökad förståelse vid störning
  • Ökad kännedom om orten säljer fler bostäder
Som kommunikationsansvarig i Gustavsbergs-projektet har Carin självständigt lett arbetet framåt, med stort engagemang och en förmåga att entusiasmera andra. Hon är driftig och positiv och har varit en stor tillgång för projektet och för kommunen som helhet.
Moa Öhman, Utvecklingsstrateg, Värmdö kommun