Här utvecklas platsvarumärken med framgångsrik marknadskommunikation och kommunikationsledning. Jag har de verktyg som behövs för en lyckad lansering av besöksmål, verksamheter och bostadskvarter. 

Gemensam kommunikation mellan byggaktörer, näringsliv och kommun kan vara nödvändig för att skapa en attraktiv plats. Och fördelarna är flera.

  • Aktörerna stärker varandras budskap
  • Samverkan med näringsliv och lokala nätverk skapar lojalitet
  • Invånarna blir ambassadörer
  • Människor får ökad förståelse vid störning
  • Ökad kännedom om orten attraherar nya invånare och besökare

Som kommunikationsansvarig i Gustavsbergs-projektet har Carin självständigt lett arbetet framåt, med stort engagemang och en förmåga att entusiasmera andra. Hon är driftig och positiv och har varit en stor tillgång för projektet och för kommunen som helhet.

Moa Öhman, Utvecklingsstrateg, Värmdö kommun