Här utvecklas platsvarumärken med framgångsrik marknadskommunikation och kommunikationsledning med de verktyg som behövs för en lyckad lansering av besöksmål, verksamheter och bostadskvarter.

Receptet för att skapa en attraktiv plats för nya invånare och besökare är samverkan mellan byggaktörer, näringsliv och kommun. Med gemensam kommunikation som grund skapar du lättare ambassadörskap och förståelse hos invånare och företag.