Platsmarknadsföring som skapar stolthet

Här utvecklas platsvarumärken med framgångsrik marknadskommunikation och kommunikationsledning. Med de rätta verktygen som behövs för en lyckad lansering av besöksmål, verksamheter och bostadskvarter.

Receptet för att skapa en attraktiv plats för nya invånare och besökare är samverkan mellan byggaktörer, näringsliv och kommun. Med gemensam kommunikation skapas ambassadörskap, stolthet och förståelse. En bra grund för hållbart utvecklingsarbete.