Projektledning av event och kommunikation av stadsutvecklingsprojekt

I samband med att Nacka utvecklas och förtätas med nya bostäder och verksamheter har jag anlitats för att kommunicera stadsutvecklingsprojekt såsom FisksätraNacka strand, Sickla och Saltsjöbaden. Att lansera Centrala Nacka som Sveriges första naturbana stadsdel, var ett spännande projektlednings- och kommunikationsuppdrag.

Uppdrag: webbproduktion, kommunikationsplanering, strategi, projektledning, event

Uppdragsgivare: Nacka kommun