Styrelsearbete för ökad tillväxt

  • Vill du få företaget att växa har du all anledning att läsa vidare. Komplettera styrelsen med ny kompetens, ett bollplank med lång erfarenhet av företagande och ett brett nätverk.
  • Nya infallsvinklar skapar förutsättningar för ökad tillväxt och mångfald gör styrelsegruppen mer innovativ, vilket är viktigt om ett företag ska stå sig i en allt mer föränderlig värld.
  • En mixad styrelse ger ett bättre resultat, ifrågasätter mer och löper mindre risk att drabbas av ”okritiskt grupptänkande”.
  • Genom att rekrytera rätt styrelsemedlemmar kan du ge bolaget en kompetenshöjning – och öka tillväxten!
  • Som styrelsemedlem tillför jag främst kunskap om kommunikation och utveckling.