09:46

STYRELSEARBETE FÖR ÖKAD TILLVÄXT

Vill du få företaget att växa eller är inne i en utvecklingsfas har du all anledning att läsa vidare. Komplettera styrelsen med ny kompetens. Med Carin Carlsdotter Denell i gruppen får ni ett bollplank med lång erfarenhet av företagande och ett brett nätverk från olika branscher. Som styrelsemedlem tillför Carin kunskap om digital kommunikation och medier. Beställ styrelseprofil här.

    • Nya infallsvinklar skapar förutsättningar för ökad tillväxt.
    • Mångfald gör styrelsegruppen mer innovativ, vilket är viktigt om ett företag ska stå sig i en allt mer föränderlig värld.
    • En mixad styrelse ger ett bättre resultat, ifrågasätter mer och löper mindre risk att drabbas av ”okritiskt grupptänkande”.

I sitt arbete som styrelsemedlem på Handelsbanken Värmdö samverkar Carin till en öppen och inspirerande atmosfär. Carin är lätt att samarbeta med, orädd, positiv och har ett stort engagemang. Genom sin stora branschkunskap bidrar hon till att styrelsen vågar tänka i nya banor och i förlängningen till bankens förändringsarbete.

Niklas Eklund, Area Manager, Svenska Handelsbanken