Foto: Jenny Frejing

Styrelsearbete för ökad tillväxt

Vill du få företaget att växa har du all anledning att läsa vidare. Komplettera styrelsen med ny kompetens, ett bollplank med lång erfarenhet av företagande och ett brett nätverk.

Nya infallsvinklar skapar förutsättningar för ökad tillväxt och mångfald gör styrelsegruppen mer innovativ, vilket är viktigt om ett företag ska stå sig i en allt mer föränderlig värld.

Medlem hos:

  • En mixad styrelse ger ett bättre resultat, ifrågasätter mer och löper mindre risk att drabbas av ”okritiskt grupptänkande”.
  • Genom att rekrytera rätt medlemmar kan du ge bolaget en kompetenshöjning – och öka tillväxten! Som medlem i styrelse eller Advisory board tillför jag främst kunskap om kommunikation och utveckling. 

<<< >>>