Styrelsearbete för ökad tillväxt

Vill du få företaget att växa har du all anledning att läsa vidare. Komplettera styrelsen med ny kompetens, ett bollplank med lång erfarenhet av företagande och ett brett nätverk. Nya infallsvinklar skapar förutsättningar för ökad tillväxt och mångfald gör styrelsegruppen mer innovativ,

vilket är viktigt om ett företag ska stå sig i en allt mer föränderlig värld. En mixad styrelse ger ett bättre resultat, ifrågasätter mer och löper mindre risk att drabbas av ”okritiskt grupptänkande”. Som styrelsemedlem tillför jag främst kunskap om kommunikation.