Content marketing på rätt sätt

Att skapa intressanta artiklar i de egna mediekanalerna kan snabbt förändra attityder hos människor och påverka försäljningen positivt. Redaktionell kommunikation skapar dessutom högst kundförtroende av all betald marknadsföring.

Mätbar effekt, låg kontaktkostnad och hög trovärdighet är bara några av fördelarna med att kommunicera via nyhetsbrev. Du ser vem som öppnat vad redan efter någon minut och kan lätt analysera vad dina kunder helst läser. Bra, eller hur!

Anlita mig för att stötta med delar av eller hela kommunikationen.

  • Redaktionell innehållsplan
  • Innehåll i sociala medier, nyhetsbrev och på er hemsida
  • Produktion och utveckling av webb
  • Bildhantering och formgivning
  • Produktion av profilerade nyhetsbrev