Skapa content på rätt sätt

  • Bestäm själv vad som skrivs om din verksamhet. Publicera intressanta artiklar i egna mediekanaler så förändrar du lätt attityder hos kunderna, och påverkar försäljningen positivt.
  • Redaktionell kommunikation skapar högst kundförtroende av all betald marknadsföring och är därför en given framgångsfaktor för dagens företagare.
  • Mätbar effekt, låg kontaktkostnad och hög trovärdighet är bara några av fördelarna med att kommunicera via nyhetsbrev.
  • Du ser vem som öppnat vad redan efter någon minut och kan lätt analysera vad dina kunder helst läser.

Allt detta kan du få hjälp med här. Bra, eller hur!

  • Redaktionell innehållsplan
  • Innehållsproduktion i sociala medier
  • Uppdatering av hemsida
  • Bild- och filmhantering
  • Formgivning
  • Produktion av säljande nyhetsbrev