All framgångsrik kommunikation bygger på lojalitet och tillit. Med den erfarenheten i ryggen utvecklar jag en konkurrenskraftig kommunikationsstrategi åt dig som företag och kommun. När antalet mediekanaler ökar är det en god idé att veta hur just din verksamhet ska kommunicera för att nå fram.

Content marketing skapar högst kundförtroende av all betald marknadsföring och är ett av de effektivaste verktygen för förändrad attityd och ökad försäljning. Att skapa intressanta artiklar i de egna mediekanalerna, där du själv bestämmer vad som skrivs om ert företag, förändrar attityder hos människor och påverkar försäljningen.