Content marketing på rätt sätt

Att skapa intressanta artiklar i de egna mediekanalerna kan snabbt förändra attityder hos människor och påverka försäljningen positivt. Jag erbjuder webbutveckling, redaktionella artiklar, bildhantering, formgivning och produktion av profilerade nyhetsbrev.

Mätbar effekt, låg kontaktkostnad och hög trovärdighet är bara några av fördelarna med att kommunicera via mail. Här ser du vem som öppnat vad redan efter någon minut och kan lätt analysera vad dina kunder helst läser. Dessutom ger redaktionell kommunikation högst kundförtroende av all betald marknadsföring.