08:52

CONTENT MARKETING PÅ RÄTT SÄTT

Content marketing skapar högst kundförtroende av all betald marknadsföring och är ett av de effektivaste verktygen för förändrad attityd och ökad försäljning. Vi utvecklar kommunikationsplaner och ser till att hålla hemsidor och andra mediekanaler levande hos företag. Framgångsrik kommunikation bygger på lojalitet och tillit. Det här tycker vi är en bra början.

Förenkla ditt dagliga arbete och skapa en konkurrenskraftig strategi. När antalet mediekanaler ökar är det en god idé att veta hur just din verksamhet ska kommunicera för att nå fram.

Påminn kunderna om att ni finns med nyhetsbrev. Ökad trafik till hemsidan, låg kontaktkostnad och högt kundförtroende är bara några av fördelarna med att kommunicera via mail. Här får du det som behövs för att lyckas med nyhetsbrev, från idé till färdigt utkast. Installation av adresslistor, en snygg mall och redaktionellt innehåll ingår.

Skapa intressanta artiklar i de egna mediekanalerna. När du själv bestämmer vad som skrivs om ert företag förändrar du attityder och påverkar försäljningen.