Kommunikation av tidskriftsförlag under tillväxt

När säljstyrkan på förlaget fördubblades till över 20 personer anlitades jag för att utveckla sälj- och marknadsorganisationen inom marknadsföring och kund-kommunikation samt bidra med branschanalyser, företags-fördjupningar och omvärlds-bevakning åt företags-ledningen.

Uppdrag: Ledningsstöd, analyser, säljsstöd, eventplanering, föredrag, nyhetsbrev

Uppdragsgivare: LRF Media