Marknadsföring av nytänkande arkitektkontor

Foto: Pelle Nilsson

När TOL Arkitekter var inne i en tillväxtfas anlitades jag för att ta fram en marknads-föringsstrategi och skapa ännu bättre förutsättningar för kundkommunikation, bland annat i form av digitala nyhetsbrev.

Uppdrag: Webbproduktion, kommunikationsstrategi, nyhetsbrev, eventplanering, foto, bildhantering

Uppdragsgivare: TOL Arkitekter