Jag värnar om din trygghet

Din integritet är viktig. Därför finns GDPR som stärker enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

Carlsdotter Communication AB ansvarar för att de kontaktuppgifter som vi har registrerade behandlas enligt gällande lagstiftning.

Vi sparar endast namn och mailadress i register för nyhetsbrev hos Get a newsletter och lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Kontaktuppgifter som rör annonsörer och leverantörer lagras i enlighet med lagen, som mest i tio år. Du kan när som helst be om att bli borttagen från vårt register här. Om du har frågor angående hur vi använder personuppgifter är du välkommen att kontakta Carin Carlsdotter Denell på telefon 0707 333 144.