Få ut mer av din tid

Med stort engagemang och innovativa grepp driver jag projekt, workshops och event inom olika branscher. Jag är van att hålla deadlines, är målstyrd och gillar ordning och reda. Vid större projekt bygger jag starka team och vägleder gruppen till att nå sina mål.

Förmågan att kombinera planering med ett positivt samarbetsklimat har gjort mig till en flitigt anlitad projektledare. Med många års erfarenhet av budgetansvar sätter jag mig mig snabbt in i nya projekt. Anlita mig som projektledare av och få ut mer av din tid.