Projektledning och kommunikation

I samband med att Nacka utvecklas och förtätas med nya bostäder och verksamheter har jag anlitats för att kommunicera stadsutvecklings-projekt såsom FisksätraNacka strand, Sickla och Saltsjöbaden. Att lansera Centrala Nacka som Sveriges första naturbana stadsdel, var ett spännande projektlednings- och kommunikationsuppdrag.

Uppdrag: webbproduktion, kommunikationsplanering, strategi, projektledning, event

Uppdragsgivare: Nacka kommun