Ökad utveckling av digitala lärresurser

Swedish Edtest är ett Vinnova-finansierat projekt som drivs i samverkan mellan 14 huvudmän.

Efter matchning av bolag och lärare utförs tester som bidrar till att digitala lärresurser blir bättre samt att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel stärks.

Uppdrag: Redaktionell kommunikation, filmproduktion, webbproduktion, nyhetsbrev, eventplanering

Uppdragsgivare: Nacka kommun