”Något har hänt”

Published by Carin Carlsdotter Denell on

konstfack

Lördagen den 12 december kl 13.00 inviger kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson ”Något har hänt” – en utställning om Gustavsberg i förändring. För andra året i rad ställer årskurs tre på kandidatprogrammet för Keramik och Glas på Konstfack ut på Gustavsbergs Porslinsmuseum. Sara Isaksson From, lektor vid Konstfack presenterar projektet. Studenterna visar upp arbeten som alla tar avstamp i den omvälvande förändringsprocess som pågår i Gustavsberg.

Gustavsberg är ett samhälle vars identitet varit starkt kopplad till porslinsindustrin, men som idag är på väg att omvandlas till något nytt. Studenterna har fritt tolkat och gestaltat platsen utifrån olika perspektiv. De har formulerat sig kring begreppen estetik, politik, fabrik och keramik. Tillsammans har de undersökt det som varit, det som är och det som skall bli. Deltagare: Mollie Albertsson, Evelina Dovsten, Evelina Eronen, Sunna Helgadóttir, Caroline Hultqvist, Ida Karlsson, Lisa Maria Pettersson, Petter Rhodiner, Ida Netterberg och Tove Tengå. Utställningen visas på Gustavsbergs Porslinsmuseum från den 12 december 2015 till den 7 februari 2016.

Gustavsbergs Porslinsmuseum är en del av Värmdö kommun. Utställningsverksamheten stöds av Kooperativa förbundet, Villeroy & Boch Gustavsberg AB, samt Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner. Samlingarna ägs och vårdas av Nationalmuseum.

Foto: Carin Carlsdotter Denell