Största reklamökningen på 5 år

Published by Carin Carlsdotter Denell on

Den 20 april presenterades IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2016” som ger en översikt över reklamåret 2016. Under 2016 uppgick totala reklaminvesteringar i Sverige till knappt 74,1 miljarder kr vilket innebär en ökning på 4,8% gentemot 2015. Medieköpen ökade med 6,1% under 2016 till 35 miljarder kr. Investering i marknadsaktiviteter och produktion ökar också stadigt, om än inte riktigt lika starkt som medieköpen. Samlad reklaminvestering ökade med 4,8% och upplevde därmed den starkaste tillväxten på 5 år.

– Vi såg redan tidigare i år att medieinvesteringen slog rekord under 2016, det är nu med glädje vi kan bekräfta att reklammarknaden går för högvarv även totalt sett, kommenterar Madeleine Thor, VD på IRM.

Sociala nätverk beräknas ha en reklamomsättning på närmre 1,4 miljarder kr i Sverige under 2016.

– Reklaminvestering hos sociala nätverk fortsätter att växa snabbt och är en drivkraft för de ökningarna vi ser inom internetreklam och därmed även för medieinvesteringen i stort, förklarar Madeleine Thor.

Categories: AKTUELLT