Den kommunikativa organisationen

Published by Carin Carlsdotter Denell on

Alla kommunicerar. Hela tiden. Men hur ser egentligen kommunikationspolicyn ut i din organisation? Får vem som helst prata med pressen? Finns det regler för vad som får sägas och hur? Skapa en tydlig bild av verksamheten och låt alla som arbetar på arbetsplatsen bli sedda. Ett sätt att få fler att känna sig delaktiga är interna nyhetsbrev från chefen.

  • Människor som informeras känner sig sedda och informerar gärna vidare
  • Kunskap om den egna organisationen ger stolta medarbetare
  • Det är direkt mätbart vad som intresserar personalen
  • Nyhetsbrev sparar tryckkostnad vs tryckt personaltidning
  • Nyhetsbrev sparar distributionskostnad vs tryckt personaltidning

Men hur lägger man upp ett nyhetsbrev för att budskapet ska nå fram?  Vilken tid i veckan är det bäst att maila ut? Hur ofta bör jag skicka? Hör av dig till mig för ett förutsättningslöst möte om hur just er organisation kan nå framgång med digitala nyhetsbrev.

 

Categories: AKTUELLT