Hennes beslut gör skillnad för Sverige och svenskarna

Published by Carin Carlsdotter Denell on

Karolina Ekholm, riksbanken och Erik Zachrison, Frukostakademin.

Vi var många nyfikna företagare från Nacka och Värmdö som tog oss till Gustavsbergsteatern den 26 mars för att nätverka och lyssna på dagens talare. Den här gången var det vice riksbankschef Karolina Ekholms tur att gästa Frukostakademin. Med skärpa och saklighet skapade hon en tydlig bild av vårt ekonomiska nuläge.

Efter fem år av kriser ute i världen och i Sverige så har den akuta krisen nu tillfälligt gett oss ett tillfälligt andrum. Vi har starka stadsfinanser, internationellt sett ser de svenska hushållens nettoförmögenhet rätt hyfsad ut och bostadspriserna har stagnerat. Men hushållen lånar mindre pengar, tillväxten avtar och arbetslösheten spås stiga. Den nu låga inflationen om 1% kommer att nå riksbankens 2%-mål först år 2013. Kanske ändå inte en så solig prognos att börja dagen med.

Någon exakt framtidsbild var svår att sia om. Riksbanken skapar 3-årsprognoser främst för att räntebeslutens effekt sker först efter ett par år. Direktionen, som består av sex personer, gör ingen hemlighet av att de inte alltid är överens i alla frågor och Karolina Ekholm framhåller gärna sin egen syn på ett starkare penningklimat i Sverige. Hennes övertygelse är att en lägre ränta ger utrymme för en mer expansiv penningpolitik som kan skapa större tillväxt och fler arbetstillfällen snabbare. Därför har hon fått epitet ”ränteduva”.

Värmdö-profilen Pia Johansson, Gula Byggningen.

Cissi Grape, näringslivssamordnare och Lars Bryntesson, kommunalråd.

Susanne Thulin vann Värmdoboken.

Camilla Nyberg från Velamsunds teater, ger Stockholmarna teater i det gröna om sommaren.

Anders Börjesson, Nackas näringslivschef och Carin Carlsdotter Denell, Aktiv Media.

 

 

Categories: AKTUELLTNÄTVERK

2 Comments

Karin Klerfelt · 13/04/2012 at 07:42

Intressant referat! Och tack för att ni i Nacka arbetar så bra för den regionala tillväxten i Sthlm. Jag tycker att ni är ett föredöme för företagande i allmänhet och kvinnors företagande i synnerhet! Stjärnhälsningar Karin Klerfelt

Karin Klerfelt · 13/04/2012 at 07:42

PS: jag lägger ut denna länk på Twitter, FB etc

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *