Blog

TOL Arkitekter valde Squarespace

De skapar rum och arkitektur för människor att vara, växa och trivas i. För TOL Arkitekter är arkitektur att lyfta fram det bästa ur varje miljö. Det gäller även på webben. TOL har valt att arbeta fram en modern sajt med väl valda bilder och enkelt manér. Squarespace betraktas som lättare att lära sig än WordPress, men erbjuder något färre möjligheter. Dock är det ofta det enkla som funkar bäst. Jag tycker att Squarespace …

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.